Πολιτική απορρήτου

Τελευταία τροποποίηση: 07/06/2022

Η εταιρεία “ΑΦΟΙ ΣΑΡΑΚΑΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ” της οποίας η έδρα είναι στην Αθήνα, Λεωφόρος Αθηνών 71, 101 73, καθώς και οι θυγατρικές/συνδεδεμένες εταιρείες της (εφεξής η “Εταιρεία” και από κοινού με τις θυγατρικές/συνδεδεμένες εταιρείες που αναφέρονται ως “Όμιλος”) αποδίδει μέγιστη σημασία στην προστασία των προσωπικών δεδομένων των υποκειμένων (εφεξής τα “Υποκείμενα Δεδομένων”) και δεσμεύεται να καταβάλει κάθε δυνατή προσπάθεια για την τήρησή τους. Η παρούσα Πολιτική Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα (“Πολιτική Προστασίας”) αποσκοπεί στην ενημέρωση των Υποκειμένων Δεδομένων σχετικά με τον τρόπο με τον οποίο η Εταιρεία επεξεργάζεται και διατηρεί με ασφάλεια τα προσωπικά δεδομένα των χρηστών του ιστότοπού της, όπως απαιτείται από τον Γενικό Κανονισμό Προστασίας Δεδομένων (GDPR – Κανονισμός (ΕΕ) 2016/679) και την ισχύουσα ελληνική νομοθεσία περί προστασίας προσωπικών δεδομένων.

Τύπος και σκοπός της επεξεργασίας

Κατά τη διάρκεια της επίσκεψής σας στον ιστότοπό μας, η Εταιρεία μπορεί να συλλέξει τα παρακάτω αναφερόμενα προσωπικά σας δεδομένα προκειμένου να σας παρέχει εξατομικευμένες υπηρεσίες, βάσει της συγκατάθεσής σας. Πιο συγκεκριμένα, όταν επικοινωνείτε μαζί μας μέσω της φόρμας επικοινωνίας της ιστοσελίδας μας, προκειμένου να σας εξυπηρετήσουμε σχετικά με την αναζήτηση πληροφοριών ή προσφορών για τα προϊόντα ή/και τις υπηρεσίες της Εταιρείας, σας ζητείται να μας δώσετε τα προσωπικά σας στοιχεία, όπως όνομα, αριθμό τηλεφώνου, email κ.λπ.

Τα παραπάνω στοιχεία επικοινωνίας ενδέχεται να χρησιμοποιηθούν στο μέλλον από την Εταιρεία και για σκοπούς διαφήμισης και προώθησης των προϊόντων ή/και υπηρεσιών της.

Ασφάλεια και ποιότητα προσωπικών δεδομένων

Η Εταιρεία έχει λάβει τα κατάλληλα τεχνικά και οργανωτικά μέτρα προκειμένου να διασφαλίσει το κατάλληλο επίπεδο ασφάλειας των δεδομένων σας έναντι κινδύνων. Ωστόσο, κανένα σύστημα πληροφοριών δεν είναι 100% ασφαλές. Για το λόγο αυτό δεν μπορούμε να εγγυηθούμε την απόλυτη ασφάλεια των δεδομένων σας.

Χρόνος διατήρησης

Τα προσωπικά δεδομένα που υποβάλλετε στον ιστότοπο θα διατηρηθούν για όσο χρονικό διάστημα είναι απαραίτητο για τους σκοπούς για τους οποίους συλλέχθηκαν ή όπως απαιτείται από το νόμο.

Αποδέκτες

Τα δεδομένα σας θα διαβιβαστούν στις αρμόδιες υπηρεσίες της Εταιρείας/του Ομίλου ανάλογα με το αντικείμενο επεξεργασίας και τον σκοπό των δεδομένων που μας παρέχετε. Τα δεδομένα σας ενδέχεται να διαβιβαστούν και να διατεθούν επίσης σε νομικά ή/και φυσικά πρόσωπα με τα οποία συνεργαζόμαστε και τα οποία είναι εγκατεστημένα εντός του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου. Ωστόσο, θα πρέπει να γνωρίζετε ότι, σε αυτή την περίπτωση, τα εν λόγω νομικά ή/και φυσικά πρόσωπα θα επεξεργάζονται τα προσωπικά σας δεδομένα αποκλειστικά για τον σκοπό της παροχής υπηρεσιών προς εμάς και όχι για δικό τους όφελος, ενεργώντας ως εκτελούντες την επεξεργασία.

Σε κάθε διαβίβαση λαμβάνουμε πάντα κάθε μέτρο ώστε τα δεδομένα που θα διαβιβάζονται να είναι πάντα τα ελάχιστα απαραίτητα και να πληρούνται πάντα οι προϋποθέσεις για νόμιμη και θεμιτή επεξεργασία.

Σύνδεσμοι σε άλλους δικτυακούς τόπους

Αυτός ο ιστότοπος μπορεί κατά καιρούς να παρέχει συνδέσμους προς τρίτους ή να ενσωματώνει ιστότοπους τρίτων ή να επιτρέπει την κοινοποίηση του περιεχομένου του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Η παρούσα Πολιτική Προστασίας δεν ισχύει για τους εν λόγω ιστότοπους. Εάν επιλέξετε να αποκτήσετε πρόσβαση σε έναν συνδεδεμένο ιστότοπο, συμφωνείτε ότι η Εταιρεία δεν ευθύνεται για τη διαθεσιμότητα του ιστότοπου και δεν ελέγχει, ούτε εγκρίνει, ούτε ευθύνεται με οποιονδήποτε τρόπο για:

  • τον τρόπο χειρισμού των προσωπικών σας δεδομένων σε αυτούς τους ιστότοπους,
  • το περιεχόμενο αυτών των δικτυακών τόπων,
  • τη χρήση αυτών των δικτυακών τόπων από άλλους.

Σας συμβουλεύουμε να βεβαιώνεστε εκ των προτέρων ότι ελέγχετε πάντοτε τις δηλώσεις νομικού περιεχομένου και απορρήτου που δημοσιεύονται σε κάθε ιστότοπο, εφαρμογή κινητής τηλεφωνίας ή δίκτυο κοινωνικής δικτύωσης με το οποίο συνδέεστε, προτού εισαγάγετε οποιαδήποτε προσωπικά δεδομένα.

Χρήση διευθύνσεων IP

Η διεύθυνση πρωτοκόλλου Διαδικτύου (IP) είναι ένα σύνολο αριθμών που εκχωρείται αυτόματα στον υπολογιστή σας κάθε φορά που συνδέεστε με τον πάροχο υπηρεσιών Διαδικτύου ή μέσω ενός τοπικού δικτύου (LAN) ή ενός δικτύου ευρείας περιοχής (WAN). Οι διακομιστές Διαδικτύου αναγνωρίζουν αυτόματα τον υπολογιστή σας μέσω της συγκεκριμένης διεύθυνσης IP για όσο διάστημα είστε συνδεδεμένοι.

Η Εταιρεία μπορεί να συλλέγει διευθύνσεις IP προκειμένου να διαχειρίζεται τα συστήματα και να ελέγχει τη χρήση του ιστότοπού της. Ενδέχεται επίσης να χρησιμοποιήσουμε διευθύνσεις IP για την ταυτοποίηση των χρηστών αυτού του δικτυακού τόπου, όποτε το κρίνουμε απαραίτητο για την επιβολή της συμμόρφωσης με τους όρους χρήσης (του δικτυακού τόπου) ή για την προστασία των υπηρεσιών, του δικτυακού τόπου και άλλων χρηστών. Επίσης, οι διευθύνσεις IP μπορούν να χρησιμοποιηθούν συγκεντρωτικά για την ανάλυση της απόδοσης του ιστότοπου και τη βελτιστοποίησή του, προσφέροντάς σας μια πιο φιλική προς το χρήστη και λειτουργική εμπειρία.

Δικαιώματα

Ως Υποκείμενο Δεδομένων των δεδομένων που μας παρέχετε, μπορείτε ανά πάσα στιγμή να ασκήσετε τα δικαιώματα που προβλέπονται στον κανονισμό (ΕΕ) 2016/679, συμπεριλαμβανομένου του δικαιώματος ενημέρωσης και πρόσβασης, διόρθωσης, διαγραφής (δικαίωμα στη λήθη), περιορισμού της επεξεργασίας, φορητότητας και του δικαιώματος εναντίωσης στην επεξεργασία με τη χρήση κατάλληλων μέσων.

Τα δικαιώματα αυτά ασκούνται με την αποστολή επιστολής στη διεύθυνση Λεωφόρος Αθηνών 71, 101 73, Αθήνα, υπ’ όψιν του Υπεύθυνου Προστασίας Δεδομένων ή με την αποστολή ηλεκτρονικού μηνύματος στο dpo@saracakis.gr χωρίς χρέωση, εκτός εάν αυτά επαναλαμβάνονται συχνά και έχουν διοικητικό κόστος για εμάς, οπότε θα επιβαρυνθείτε με το σχετικό κόστος.

Επίσης, έχετε το δικαίωμα να ανακαλέσετε την τρέχουσα συγκατάθεσή σας ανά πάσα στιγμή με ισχύ ex nunc, χρησιμοποιώντας τα ίδια μέσα επικοινωνίας.

Εάν ασκήσετε οποιοδήποτε από αυτά τα δικαιώματα, θα λάβουμε όλα τα δυνατά μέτρα για να ικανοποιήσουμε το αίτημά σας εντός τριάντα (30) ημερών από την παραλαβή του αιτήματος, αφού σας ενημερώσουμε είτε ότι το αίτημα έχει ικανοποιηθεί είτε για τους λόγους που εμποδίζουν την ικανοποίησή του. Η προθεσμία αυτή μπορεί να παραταθεί για άλλους δύο (2) μήνες, εάν είναι απαραίτητο, λαμβάνοντας υπόψη την πολυπλοκότητα της αίτησης και τον μεγάλο αριθμό αιτήσεων.

Η άσκηση των ανωτέρω δικαιωμάτων έχει αποτέλεσμα ex nunc και δεν αφορά καμία ήδη πραγματοποιηθείσα δραστηριότητα επεξεργασίας δεδομένων.

Έχετε επίσης το δικαίωμα να επικοινωνήσετε με την Ελληνική Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα, η οποία μπορεί επίσης να δεχθεί καταγγελίες εγγράφως στο γραφείο πρωτοκόλλου της (Λεωφόρος Κηφισίας 1-3, 115 23, Αθήνα) ή ηλεκτρονικά ( www.dpa.gr).

Τροποποίηση

Η Εταιρεία διατηρεί το δικαίωμα να αλλάξει, να τροποποιήσει ή να τροποποιήσει το παρόν ανά πάσα στιγμή χωρίς προειδοποίηση και εντός του υφιστάμενου ή δυνητικού νομικού πλαισίου.