Όροι και Προϋποθέσεις

Τελευταία τροποποίηση: 07/06/2022

Η “ΑΦΟΙ ΣΑΡΑΚΑΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ” (εφεξής η “Εταιρεία”) σας καλωσορίζει και σας ενημερώνει σχετικά με τους Όρους και Προϋποθέσεις Χρήσης της ιστοσελίδας volvoconstructionequipment.gr. Σκοπός της Εταιρείας είναι να σας ενημερώνει για τα προϊόντα και τις υπηρεσίες της Volvo Construction Equipment.

Η χρήση της ιστοσελίδας volvoconstructionequipment.gr προϋποθέτει την ανεπιφύλακτη αποδοχή των ακόλουθων όρων και προϋποθέσεων χρήσης, οι οποίοι ισχύουν για το σύνολο της ιστοσελίδας. Κατά συνέπεια, ο χρήστης/επισκέπτης πρέπει να διαβάσει προσεκτικά τους ακόλουθους όρους και προϋποθέσεις πριν από την πρόσβαση, την περιήγηση ή/και τη χρήση αυτού του δικτυακού τόπου. Κατά συνέπεια, ο χρήστης/επισκέπτης πρέπει να διαβάσει προσεκτικά τους ακόλουθους όρους και προϋποθέσεις πριν από την πρόσβαση, την περιήγηση ή/και τη χρήση αυτού του δικτυακού τόπου.

Η Εταιρεία μπορεί ανά πάσα στιγμή να τροποποιήσει τους όρους και τις προϋποθέσεις χρήσης του παρόντος δικτυακού τόπου και ο χρήστης/επισκέπτης πρέπει να ελέγξει για τυχόν αλλαγές και αν συνεχίσει τη χρήση, θεωρείται ότι αποδέχεται τους τροποποιημένους όρους και προϋποθέσεις. Διαφορετικά, θα πρέπει να απέχουν από τη χρήση/επισκεπτόμενοι τον ιστότοπο.

Υποχρεώσεις χρηστών/επισκεπτών

Ο χρήστης/επισκέπτης του δικτυακού τόπου οφείλει να συμμορφώνεται με όλες τις διατάξεις που διέπουν τις τηλεπικοινωνίες και να απέχει από κάθε παράνομη και καταχρηστική χρήση του περιεχομένου και των υπηρεσιών αυτού του δικτυακού τόπου.

Πρέπει επίσης να συμπεριφέρονται κόσμια, ευγενικά και διακριτικά κατά τη χρήση/επισκεπτόμενοι τον παρόντα ιστότοπο, καθώς και να χρησιμοποιούν τα δεδομένα και τις υπηρεσίες που τους παρέχονται με νόμιμο τρόπο και σύμφωνα με την καλή πίστη και τις αρχές της ηθικής. Οποιαδήποτε ζημία μπορεί να προκληθεί στην Εταιρεία ή στον ιστότοπο ή στο Δίκτυο εν γένει, η οποία προκύπτει από την κακή ή αθέμιτη χρήση των σχετικών υπηρεσιών από τον χρήστη/επισκέπτη, εμπίπτει στην αποκλειστική του ευθύνη.

Άδεια χρήσης και πρόσβασης στον ιστότοπο

Η πρόσβαση στον παρόντα δικτυακό τόπο παρέχεται μόνο για τον σκοπό της ορθής χρήσης των παρεχόμενων υπηρεσιών. Σε καμία περίπτωση δεν επιτρέπεται η παραμόρφωση μέρους ή του συνόλου της ιστοσελίδας. Κανένα μέρος του παρόντος δικτυακού τόπου δεν επιτρέπεται να αναπαραχθεί για οποιονδήποτε λόγο. Επίσης, κανένα μέρος του δικτυακού τόπου, συμπεριλαμβανομένων λογότυπων, εμπορικών σημάτων ή καταχωρίσεων, που προστατεύονται από τα δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας της Εταιρείας ή τρίτων, εκτός εάν αναφέρεται διαφορετικά, δεν μπορεί να εμφανίζεται οπουδήποτε αλλού εκτός του παρόντος δικτυακού τόπου, εκτός εάν έχει χορηγηθεί γραπτή άδεια από την Εταιρεία. Η πρόσβαση στον παρόντα δικτυακό τόπο επιτρέπεται υπό την προϋπόθεση ότι οι χρήστες δεν παρεμβαίνουν ούτε επιχειρούν να παρέμβουν σε οποιοδήποτε μέρος του περιεχομένου του δικτυακού τόπου.

Περιορισμός της ευθύνης

Η Εταιρεία, χωρίς να παρέχει εγγύηση, καταβάλλει κάθε δυνατή προσπάθεια για την ακρίβεια των πληροφοριών που θέτει στη διάθεση των χρηστών/επισκεπτών της ιστοσελίδας της. Ωστόσο, ο δικτυακός τόπος ενδέχεται να περιέχει ανακρίβειες και τυπογραφικά σφάλματα.

Η Εταιρεία δεν ευθύνεται για οποιαδήποτε ζημία προκληθεί στον χρήστη/επισκέπτη από τη χρήση του παρόντος δικτυακού τόπου. Οι πληροφορίες και οι υπηρεσίες παρέχονται “ως έχουν”, χωρίς καμία ρητή ή τεκμαιρόμενη εγγύηση.

Η Εταιρεία δεν εγγυάται ότι ο παρών δικτυακός τόπος θα λειτουργεί συνεχώς και χωρίς σφάλματα ή/και ελλείψεις, ότι τυχόν τέτοια σφάλματα/ελαττώματα θα διορθώνονται περιστασιακά ή ότι θα είναι συμβατός με τον υπολογιστή, το υλικό και το λογισμικό του χρήστη. Επιπλέον, η Εταιρεία δεν εγγυάται την απουσία “ιών”, είτε πρόκειται για τον παρόντα ιστότοπο είτε για άλλον ιστότοπο ή διακομιστή μέσω του οποίου λαμβάνετε το περιεχόμενό του.

Η χρήση του παρόντος δικτυακού τόπου γίνεται με δική σας ευθύνη. Η Εταιρεία, οι υπάλληλοι και τα διευθυντικά στελέχη της, οι πράκτορες ή οποιοσδήποτε τρίτος που εμπλέκεται στη δημιουργία, παραγωγή ή δημοσίευση του παρόντος δικτυακού τόπου δεν φέρουν ευθύνη για οποιαδήποτε άμεση ζημία, έμμεση ζημία, ηθική βλάβη, πραγματική ζημία (damnum emergens), τυχαία ζημία (lucrum cessans), μελλοντική ζημία ή άλλου είδους ζημία που απορρέει από ή συνδέεται με τη χρήση του δικτυακού τόπου ή του περιεχομένου του.

Αποκλεισμός συμβουλών

Το περιεχόμενο που παρέχεται στους χρήστες/επισκέπτες μέσω της ιστοσελίδας μας δεν αποτελεί σε καμία περίπτωση, άμεσα ή έμμεσα, κίνητρο, συμβουλή ή ενθάρρυνση για την πραγματοποίηση οποιασδήποτε ενέργειας, αλλά εναπόκειται στη διακριτική ευχέρεια των χρηστών/επισκεπτών να αξιολογήσουν τα όσα τους παρέχονται και να ενεργήσουν με βάση τη δική τους βούληση, αποκλείοντας οποιαδήποτε ευθύνη μας.

“Σύνδεσμοι” προς άλλους δικτυακούς τόπους

Ο δικτυακός τόπος δεν ευθύνεται για το περιεχόμενο και τις υπηρεσίες άλλων δικτυακών τόπων στους οποίους παραπέμπει μέσω συνδέσμων, δεν εγγυάται τη διαθεσιμότητά τους, ούτε προωθεί ή υποστηρίζει με οποιονδήποτε τρόπο τη χρήση τους. Αυτοί οι σύνδεσμοι παρέχονται μόνο για την ενημέρωσή σας και, εάν τους επιλέξετε, θα σας οδηγήσουν σε άλλους ιστότοπους αποκλειστικά με δική σας ευθύνη. Προβλήματα που ενδέχεται να προκύψουν κατά τη χρήση/επισκεψιμότητα αυτών των άλλων ιστότοπων εμπίπτουν αποκλειστικά στον τομέα ευθύνης των αντίστοιχων ιστότοπων, στους οποίους θα πρέπει να απευθυνθείτε. Είναι δική σας αποκλειστική ευθύνη να ενημερωθείτε για τους όρους χρήσης αυτών των ιστότοπων πριν πλοηγηθείτε σε αυτούς. Η παραπομπή σε άλλους δικτυακούς τόπους γίνεται προς διευκόλυνση του χρήστη και σε καμία περίπτωση δεν δημιουργεί οποιαδήποτε μορφή δέσμευσης για κανέναν.